คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สมาคมนิสิตเก่า คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บริจาค 500,090 บาท

18 กุมภาพันธ์ 2567

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สมาคมนิสิตเก่า คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ขอขอบคุณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สมาคมนิสิตเก่า คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มอบเงินสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก จำนวน 500,090.-บาท จากกิจกรรม “วิ่งสร้างเมือง Run For Better City 2024 : Children care (ชิล-เด่น-แคร์)” โดยมี นายแพทย์ภาวิต ปุญญฤทธิ์ กรรมการผู้จัดการมูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก เป็นผู้รับมอบ ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2567

ขอขอบคุณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สมาคมนิสิตเก่า คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มอบเงินสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก จำนวน 500,090.-บาท จากกิจกรรม “วิ่งสร้างเมือง Run For Better City 2024 : Children care (ชิล-เด่น-แคร์)” โดยมี นายแพทย์ภาวิต ปุญญฤทธิ์ กรรมการผู้จัดการมูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก เป็นผู้รับมอบ ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2567