สิทธิเชิดชูเกียรติ

ทุกๆยอดในการบริจาคของท่านมีค่า โดยท่านสามารถมีสิทธิ์ได้รับเหรียญเชิดชูเกียรติ ตามยอดบริจาคของท่านดังนี้
ลำดับระดับยอดบริจาค
ขั้นที่ 1ปฐมดิเรกคุณาภรณ์ตั้งแต่ 30,000,000 บาท ขึ้นไป
ขั้นที่ 2ทุติยดิเรกคุณาภรณ์ตั้งแต่ 14,000,000 บาท ขึ้นไป
ขั้นที่ 3ตติยดิเรกคุณาภรณ์ตั้งแต่ 6,000,000 บาท ขึ้นไป
ขั้นที่ 4จุตตถดิเรกคุณาภรณ์ตั้งแต่ 1,500,000 บาท ขึ้นไป
ขั้นที่ 5เบจมดิเรกคุณาภรณ์ตั้งแต่ 500,000 บาท ขึ้นไป
ขั้นที่ 6เหรียญทองดิเรกคุณาภรณ์ตั้งแต่ 200,000 บาท ขึ้นไป
ขั้นที่ 7เหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ์ตั้งแต่ 100,000 บาท ขึ้นไป


ลำดับระดับยอดบริจาค
ขั้นที่ 1ปฐมดิเรกคุณาภรณ์ตั้งแต่ 30,000,000 บาท ขึ้นไป
ขั้นที่ 2ทุติยดิเรกคุณาภรณ์ตั้งแต่ 14,000,000 บาท ขึ้นไป
ขั้นที่ 3ตติยดิเรกคุณาภรณ์ตั้งแต่ 6,000,000 บาท ขึ้นไป
ขั้นที่ 4จุตตถดิเรกคุณาภรณ์ตั้งแต่ 1,500,000 บาท ขึ้นไป
ขั้นที่ 5เบจมดิเรกคุณาภรณ์ตั้งแต่ 500,000 บาท ขึ้นไป
ขั้นที่ 6เหรียญทองดิเรกคุณาภรณ์ตั้งแต่ 200,000 บาท ขึ้นไป
ขั้นที่ 7เหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ์ตั้งแต่ 100,000 บาท ขึ้นไป


ลำดับระดับยอดบริจาค
ขั้นที่ 1ปฐมดิเรกคุณาภรณ์ตั้งแต่ 30,000,000 บาท ขึ้นไป
ขั้นที่ 2ทุติยดิเรกคุณาภรณ์ตั้งแต่ 14,000,000 บาท ขึ้นไป
ขั้นที่ 3ตติยดิเรกคุณาภรณ์ตั้งแต่ 6,000,000 บาท ขึ้นไป
ขั้นที่ 4จุตตถดิเรกคุณาภรณ์ตั้งแต่ 1,500,000 บาท ขึ้นไป
ขั้นที่ 5เบจมดิเรกคุณาภรณ์ตั้งแต่ 500,000 บาท ขึ้นไป
ขั้นที่ 6เหรียญทองดิเรกคุณาภรณ์ตั้งแต่ 200,000 บาท ขึ้นไป
ขั้นที่ 7เหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ์ตั้งแต่ 100,000 บาท ขึ้นไป

สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับสิทธิ์ประโยชน์เพิ่มเติมติดต่อได้ที่ : คุณจรรยา พรหมมาลี โทร : 1415 ต่อ 2615

สิทธิประโยชน์

สิทธิประโยชน์ แบ่งออกเป็นทั้งหมด 3 ระดับ ดังนี้


VVIPVIPMid-Level
  • ยอดบริจาคมากกว่า 500,000 บาท -ขึ้นไป 
  • ยอดบริจาค200,000 ถึง  499,000 บาท
  • ยอดบริจาคมากกว่า 100,000 ถึง 199,000 บาท หรือบุคคล ดาราที่ร่วมสนับสนุนโครงการ
  • Trophy เกียรติคุณ
  • Gift Set Value มูลค่า 2,500 บาท
  • Gift Set Value 1,500 บาท
  • Gift Set Value 5,000 บาท