ทุกการบริจาคของท่าน ช่วยให้เด็กทารกรอดชีวิต

โครงการบริจาคมูลนิธิ

ร่วมบริจาคเพื่อช่วยชีวิต

         ”
main_img_epilepsy_610x312
หยุดลมชัก ให้ชีวิตได้ไปต่อ​

ร่วมบริจาคเพื่อการรักษา และ เพิ่มโอกาส ในการสร้างชีวิตให้กับอนาคตของชาติ

main_img_dream_610x312
สานฝัน ปันสุขให้น้องวาระสุดท้าย

ร่วมบริจาคเพื่อให้ผู้ป่วยเด็กที่ทุกข์ทรมาน
จากโรคร้าย ได้มีโอกาสทำตามความฝันที่วาดไว้เป็นครั้งสุดท้าย

main_img_default_610x312
สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก

ร่วมบริจาคสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก
เพื่อช่วยชีวิตเด็กกับโรงพยาบาลเด็ก

main_img_epilepsy_610x312
หยุดลมชัก ให้ชีวิตได้ไปต่อ​

ร่วมบริจาคเพื่อการรักษา และ เพิ่มโอกาส ในการสร้างชีวิตให้กับอนาคตของชาติ

main_img_default_610x312
สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก

ร่วมบริจาคสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก
เพื่อช่วยชีวิตเด็กกับโรงพยาบาลเด็ก