ติดต่อมูลนิธิ

หากท่านประสงค์ที่จะช่วยเหลือผู้ป่วยเด็กจากครอบครัวที่ไม่อาจช่วยเหลือตนเองได้ ให้ได้รับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลตามความเหมาะสม กรุณาติดต่อมาที่เรา

ช่องทางติดต่อ

ที่อยู่

มูลนิธิรพ.เด็ก (ตึกนริศรา)
420/8 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ ฯ 10400

เวลาทำการ

8.00 – 16.00 น.

โทรศัพท์มือถือ

โทรสาร

(+66)2-354-8321

อีเมล

โซเชียลมีเดีย

iconsns_fb_rgb_48x48
ช่องทางติดต่อ

ที่อยู่

มูลนิธิรพ.เด็ก (ตึกนริศรา) 420/8 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ ฯ 10400

เวลาทำการ

8.00 – 16.00 น.

โทรศัพท์มือถือ

โทรสาร

(+66)2-354-8321

อีเมล

โซเชียลมีเดีย