ร่วมสนับสนุนมูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก

ทุกการบริจาคของท่าน สามารถเปลี่ยนชีวิตผู้ป่วยเด็กยากไร้ให้หายจากการเจ็บป่วย