คุณเป๊ก ผลิตโชค อารยบุตร และแฟนคลับ

บริจาค 30,007.02 บาท

7 สิงหาคม 2566

คุณเป๊ก ผลิตโชค อารยบุตร และแฟนคลับ

ขอขอบคุณ คุณเป๊ก ผลิตโชค อารยบุตร และแฟนคลับ มอบเงินสมทบทุนโครงการ “หนึ่งหัวใจ สู่ชีวิตใหม่” จำนวน 30,007.02.-บาท จากกิจกรรม #PalitDay2023xหนึ่งหัวใจสู่ชีวิตใหม่ โดยมี แพทย์หญิงพิมพ์ภัค ประชาศิลป์ชัย นายแพทย์ชำนาญการด้านโรคหัวใจในเด็ก เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2566

ขอขอบคุณ คุณเป๊ก ผลิตโชค อารยบุตร และแฟนคลับ มอบเงินสมทบทุนโครงการ “หนึ่งหัวใจ สู่ชีวิตใหม่” จำนวน 30,007.02.-บาท จากกิจกรรม #PalitDay2023xหนึ่งหัวใจสู่ชีวิตใหม่ โดยมี แพทย์หญิงพิมพ์ภัค ประชาศิลป์ชัย นายแพทย์ชำนาญการด้านโรคหัวใจในเด็ก เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2566