โรคหัวใจพิการวิกฤตในทารก

(Critical Congenital Heart Disease, CCHD)

เป็นโรคหัวใจที่อันตรายร้ายแรงถึงขั้นทำให้เสียชีวิต หากไม่ได้รับการผ่าตัดรักษาอย่างทันท่วงที เนื่องจากการสร้างหัวใจของทารกมีความผิดปกติตั้งแต่อยู่ในครรภ์ ทารกจะมีอาการหลังเกิดได้ไม่นาน เช่น ตัวเขียว หัวใจวาย เป็นลมหมดสติ หรืออาจมีภาวะช็อก เพราะการทำงานของหัวใจไม่สามารถโอนถ่ายเลือดไปเลี้ยงร่างกายได้เองอย่างเต็มที่ เมื่อเริ่มมีอาการจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว มีความรุนแรงมาก และมักจะเสียชีวิตอย่างรวดเร็ว

ทารกจึงจำเป็นต้องได้รับการรักษาผ่าตัดเฉพาะทางด้วยอุปกรณ์พิเศษ และต้องได้รับการดูแลรักษาหลังการผ่าตัดในหอผู้ป่วยวิกฤตเป็นระยะเวลานานกว่าปกติ บางรายจำเป็นต้องใช้เครื่องพยุงหัวใจ ฟอกไต หลังการผ่าตัด ทำให้มีค่าใช้จ่ายที่สูงถึง 700,000 – 1,000,000 บาทต่อราย ทำให้ทารกหลายรายไม่สามารถได้รับการผ่าตัดรักษา

มูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก ขอเชิญชวนท่านให้โอกาสทารกเหล่านี้ได้รอดชีวิต เพียงร่วมบริจาคในโครงการ “หนึ่งหัวใจ สู่ชีวิตใหม่” 

เพื่อเป็นค่าผ่าตัดรักษาและค่าดูแลหลังผ่าตัดในหอผู้ป่วยวิกฤติต่อเนื่องจนหายเป็นปกติ

โดยท่านสามารถสมทบทุนบริจาคผ่าน 


 


 


 


ทุกการบริจาคของท่าน ช่วยเด็กทารกให้รอดชีวิต