บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)

บริจาค 320,500 บาท

18 เมษายน 2566

บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) บริจาค 320,500 บาท

ขอขอบคุณ บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) ผ่านโครงการ “เปลี่ยนของขวัญปีใหม่ เป็นพลังใจให้สังคม ปี 2” มอบเงินสมทบทุนโครงการ “หยุดลมชัก ให้ชีวิตได้ไปต่อ” จำนวน 320,500.-บาท โดยมี นายแพทย์ภาวิต ปุญญฤทธิ์ กรรมการผู้จัดการมูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก และ นายแพทย์กุลเสฏฐ ศักดิ์พิชัยสกุล นายแพทย์เชี่ยวชาญหัวหน้างานโรคประสาทวิทยา เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2566

ขอขอบคุณ บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) ผ่านโครงการ “เปลี่ยนของขวัญปีใหม่ เป็นพลังใจให้สังคม ปี 2” มอบเงินสมทบทุนโครงการ “หยุดลมชัก ให้ชีวิตได้ไปต่อ” จำนวน 320,500.-บาท โดยมี นายแพทย์ภาวิต ปุญญฤทธิ์ กรรมการผู้จัดการมูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก และ นายแพทย์กุลเสฏฐ ศักดิ์พิชัยสกุล นายแพทย์เชี่ยวชาญหัวหน้างานโรคประสาทวิทยา เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2566