บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)

บริจาค 2,000,000 บาท

9 สิงหาคม 2564

บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)

ขอขอบพระคุณ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) บริจาค 2,000,000 บาท สนับสนุนมูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก เพื่อซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ ในโครงการ “เด็กแรกเกิดต้องรอด” ขยายห้อง ICU ความดันลบ สำหรับทารกติดเชื้อโควิด-19 รับมอบโดย ศาสตราจารย์คลินิกพิเศษ นายแพทย์เสรี ตู้จินดา ประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก (ซ้าย) นายแพทย์สมมนตร์ จินดากุล นายแพทย์ชำนาญการ ทารกแรกเกิด ปริกำเนิด (ขวา) เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2564

ขอขอบพระคุณ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) บริจาค 2,000,000 บาท สนับสนุนมูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก เพื่อซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ ในโครงการ “เด็กแรกเกิดต้องรอด” ขยายห้อง ICU ความดันลบ สำหรับทารกติดเชื้อโควิด-19 รับมอบโดย ศาสตราจารย์คลินิกพิเศษ นายแพทย์เสรี ตู้จินดา ประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก (ซ้าย) นายแพทย์สมมนตร์ จินดากุล นายแพทย์ชำนาญการ ทารกแรกเกิด ปริกำเนิด (ขวา) เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2564