ขอใบเสร็จ

     กรณีการบริจาคโดยการโอนเข้าบัญชีธนาคาร และท่าน ต้องการใบเสร็จ

     -ส่งหลักฐานการโอนเงินบริจาค

     -พร้อมระบุชื่อ-สกุล ที่ให้ออกใบเสร็จ

    - และที่อยู่เพื่อเจ้าหน้าที่มูลนิธิจะทำการจัดส่งใบเสร็จกลับ ไปยังท่าน

      โดยสามารถส่งมาทางไลน์     ที่มูลนิธิได้ทำการLinkนี้ สามารถกดได้เลยค่ะ มีเจ้าหน้าที่การเงินคอยให้บริการ  เพิ่มเพื่อน  

 

Visitors: 327,156