สมเด็จพระนางเจ้าฯเสด็จวางศิลาฤกษ์อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ

Visitors: 327,156