ข่าวสารผู้บริจาค


17 ต.ค. 65

บริษัท บีเอ็นจี คอร์ปอเรชั่นบริจาค 485,000 บาท

บริจาค 485,000 บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลเด็กในโครงการ "หยุดลมชัก ให้ชีวิตได้ไปต่อ"

อ่านเพิ่มเติม

28 ก.ย. 65

บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) บริจาค 1,000,000 บาท

บริจาค 1,000,000 บาท เพื่อสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก

อ่านเพิ่มเติม

8 ธ.ค. 2564

บริษัท บิวตี้วิลล์ จำกัด บริจาค 100,000 บาท

บริจาค 100,000 บาท สนับสนุนมูลนิธิโรงพยาบาลเด็กในโครงการ "หยุดลมชัก ให้ชีวิตได้ไปต่อ"

อ่านเพิ่มเติม

9 ส.ค. 2564

บริษัท ปทุมธานีกล๊าส อินดัสทรี จำกัด บริจาค 700,000 บาท

บริจาค 700,000 บาท เพื่อซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพในโครงการ "เด็กแรกเกิดต้องรอด"


อ่านเพิ่มเติม

9 ส.ค. 2564

Endless Energy 2021 บริจาค 350,000 บาท

บริจาค 350,000 บาท เพื่อซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพพร้อมอุปกรณ์ ในโครงการ "เด็กแรกเกิดต้องรอด"


อ่านเพิ่มเติม

9 ส.ค. 2564

บริษัท เอส.ที.เอส. เฟอร์นิเจอร์โฮม 2004 บริจาค 350,000 บาท 

บริจาค 350,000 บาท เพื่อซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพพร้อมอุปกรณ์ ในโครงการ "เด็กแรกเกิดต้องรอด"


อ่านเพิ่มเติม

9 ส.ค. 2564

คุณณัฐชไม ถนอมบูรณ์เจริญ บริจาค 350,000 บาท

บริจาค 350,000 บาท เพื่อซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพพร้อมอุปกรณ์ ในโครงการ "เด็กแรกเกิดต้องรอด"


อ่านเพิ่มเติม

9 ส.ค. 2564

ครอบครัวกิตติอำพน บริจาค 1,000,000 บาท

บริจาค 1,000,000 บาท สนับสนุนมูลนิธิโรงพยาบาลเด็กในโครงการ "เด็กแรกเกิดต้องรอด"


อ่านเพิ่มเติม

9 ส.ค. 2564

คุณประวิทย์ มาลีนนท์ และ คุณอรัญญา มาลีนนท์ บริจาค 1,000,000 บาท

บริจาค 1,000,000 บาท เพื่อซื้อตู้ให้ความอบอุ่นพร้อมระบบหัตถการสำหรับทารกแรกเกิดในภาวะวิกฤต ในโครงการ "เด็กแรกเกิดต้องรอด"


อ่านเพิ่มเติม

19 ก.ค. 2564

คุณชมพู่ อารยา เอ ฮาร์เก็ต บริจาค 1,000,000 บาท

บริจาค 1,000,000 บาท เพื่อซื้อตู้ให้ความอบอุ่นพร้อมระบบหัตถการสำหรับทารกแรกเกิดในภาวะวิกฤต ในโครงการ "เด็กแรกเกิดต้องรอด"


อ่านเพิ่มเติม

9 ส.ค. 64

บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) บริจาค 2,000,000 บาท

บริจาค 2,000,000 บาท สนับสนุนมูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก เพื่อซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ ในโครงการ "เด็กแรกเกิดต้องรอด"


อ่านเพิ่มเติม

9 ส.ค. 64

คุณพ่อเอกชัย อารีธรรมศิริกุล คุณแม่เกี๊ยกชิง แซ่โค้ว และแพทย์หญิงวราภรณ์ แสงทวีสิน บริจาค 200,000 บาท 

บริจาค 200,000 บาท สนับสนุนมูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก เพื่อซื้อเครื่อง Biliblanket ในโครงการ "เด็กแรกเกิดต้องรอด"


อ่านเพิ่มเติม

9 ส.ค. 64

คุณพิไลพรรณ สมบัติศิริ บริจาค 600,000 บาท

บริจาค 600,000 บาท สนับสนุนมูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก ในโครงการ "เด็กแรกเกิดต้องรอด"


อ่านเพิ่มเติม

9 ส.ค. 64

บริษัท ออริจิ้น พร้อพเพอร์ตี้ จำกัด บริจาค 500,000 บาท

บริจาค 500,000 บาท สนับสนุนมูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก ในโครงการ "เด็กแรกเกิดต้องรอด"


อ่านเพิ่มเติม

9 ส.ค. 64

บริษัท เค ซี อี อิเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน) บริจาค 1,000,000 บาท

บริจาค 1,000,000 บาท สนับสนุนมูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก ในโครงการ "เด็กแรกเกิดต้องรอด"


อ่านเพิ่มเติม

9 ส.ค. 64

บริษัท ชาริท เฮลท์ จำกัด บริจาค 1,000,000 บาท

บริจาค 1,000,000 บาท สนับสนุนมูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก ในโครงการ "เด็กแรกเกิดต้องรอด"


อ่านเพิ่มเติม