สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ให้บริการคนไข้นอก และรับคนไข้ไว้รักษา พร้อมทั้งรับส่งต่อจากโรงพยาบาลต่างๆทั่วประเทศไทย
โดยจากสถิติตั้งแต่แรกเริ่มก่อตั้งเป็นสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีจนถึงปัจจุบันนี้ จำนวนคนไข้เพิ่มมากขึ้นทุกปี
อนุมัติให้ก่อสร้างอาคารผู้ป่วย เพื่อรองรับการบริการที่ขยายความต้องการที่มากขึ้นทุกปี
ร่วมบริจาคเพื่อช่วยชีวิต

         ”

กรุณาเลือกช่องทางบริจาค

logo
one-heart-to-new-life-donate-qr-code
epilesye-donate-qr-code
เงินบริจาคสามารถใช้เป็นค่าลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า

เลือกช่องทางบริจาค

เงินบริจาคสามารถใช้เป็นค่าลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า

กรุณาเลือกช่องทางบริจาค

logo
one-heart-to-new-life-donate-qr-code
epilesye-donate-qr-code

โครงการร่วมบริจาค

main_img_epilepsy_610x312
หยุดลมชัก ให้ชีวิตได้ไปต่อ​

ร่วมบริจาคเพื่อการรักษา และ เพิ่มโอกาส ในการสร้างชีวิตให้กับอนาคตของชาติ

main_img_dream_610x312
สานฝัน ปันสุข ให้น้องวาระสุดท้าย

ร่วมบริจาคเพื่อให้ผู้ป่วยเด็กที่ทุกข์ทรมาน
จากโรคร้าย ได้มีโอกาสทำตามความฝันที่วาดไว้เป็นครั้งสุดท้าย